กทม.พร้อมรับมือพายุฤดูร้อนและสถานการณ์ฝน

กทม.เตรียมแผนพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อนและหน้าฝนล่วงหน้า ทั้งล้างท่อระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหล และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายขนาดใหญ่เพื่อป้องกันอันตราย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.)เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อนและหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และเปิดทางน้ำไหล ตลอดจนซ่อมบำรุงรักษาระบบอาคารบังคับน้ำ และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ให้พร้อมใช้งาน

ส่วนการป้องกันอันตรายจากป้ายที่ติดตั้งตามจุดต่างๆ นั้น จากการตรวจ สอบของสำนักการโยธาพบว่ามีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 1,050 ป้าย เป็นป้ายที่ผิดกฎหมาย จำนวน 233 ป้าย แบ่งเป็นป้ายที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต 210 ป้าย และป้ายที่ก่อสร้างผิดแบบ 23 ป้าย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของป้ายดังกล่าวแล้ว และสำนักการโยธาได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของป้ายต่างๆ รวมถึงสมาคมผู้ประกอบการป้ายให้ตรวจสอบการใช้งาน รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงของป้ายอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อม ประสานให้สำนักงานเขตสำรวจต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการโค่นล้มและดำเนินการตามแนวทางการจัดการต้นไม้ เช่น การตัดแต่งลดทอนความสูง สางโปร่ง และค้ำยัน ให้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรมให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว