การบำบัดด้วยยีนของสเต็มเซลล์เม็ดเลือด

คุณสมบัติทางเคมีที่เป็นเอกลักษณ์และโมเลกุลประเภทที่คล้ายกันและสงสัยว่าพวกเขาสามารถเปิดใช้งานเวกเตอร์ไวรัสซึ่งใช้ในการบำบัดด้วยยีนเพื่อส่งยีนเพื่อเข้าสู่เซลล์ต้นกำเนิดเลือดได้ง่ายขึ้น สิ่งนี้จะเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเซลล์ต้นกำเนิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดแดงที่ต่ออายุตัวเองมีอุปสรรคมากมายในการป้องกันไวรัส

ทำให้พวกเขาท้าทายสำหรับยีนบำบัดที่จะแทรกซึมเข้าไปการบำบัดด้วยยีนของสเต็มเซลล์เม็ดเลือดจึงได้รับผลกระทบหรือพลาด เราเห็นวิธีที่จะทำให้กระบวนการบำบัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กระบวนการบำบัดรักษาด้วยยีนปัจจุบันต้องอาศัยการแยกเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเล็ก ๆ ออกจากเลือดของผู้ป่วย เซลล์เล็กเหล่านี้สามารถต่ออายุตัวเองและก่อให้เกิดเซลล์เม็ดเลือดทุกชนิด ยีนการรักษาจะถูกส่งไปยังเซลล์เหล่านี้ผ่านไวรัสที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ ซึ่งใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษของไวรัสในการแทรกข้อมูลทางพันธุกรรมใหม่เข้าไปในเซลล์ที่มีชีวิต