ข้อควรระวังในการออกกำลังกายสำหรับคนอ้วน

การออกกำลังกายสำหรับคนอ้วนนั้น มักมีข้อจำกัดหลายประการ เนื่องจากมีรูปร่างเป็นตัวกำหนดทิศทางในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการโหมออกกำลังกายได้ วันนี้เรามีข้อควรระวังในการออกกำลังกายสำหรับคนอ้วนมาให้พิจารณากันดูว่า กิจกรรมการออกกำลังกายที่ทำอยู่นั้นไปด้วยกันกับสภาพร่างกายหรือไม่ ข้อควรระวังในการออกกำลังกายสำหรับคนอ้วน

1.ภาวะมีไข้ ถือเป็นข้อห้ามในการออกกำลังกาย การเพิ่มความร้อนในร่างกาย ซึ่งเป็นผลของการออกกำลังกายจะทำให้เกิดอันตรายได้
2.ภาวะร่างกายขาดน้ำ ภาวะขาดน้ำในร่างกายมีผลต่อปริมาณของเลือดในระบบไหลเวียนเลือด ดังนั้น ถ้ามีอาการถ่ายเหลว หรืออาเจียนมาก จะมีอาการอ่อนเพลีย ร่างกายมีกลไกชดเชยที่จะคอยปรับเพื่อให้การไหลเวียนเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ แต่ภาวการณ์ขาดน้ำมีผลต่อการคลายความร้อนออกจากร่างกาย จึงควรเลือกกิจกรรมออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่เหมาะสม
3.สภาพอากาศ ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน มีแสงแดดมาก ดังนั้น ควรดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม
4.การบาดเจ็บ เพื่อป้องกันอันตรายและการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นขณะออกกำลังกาย ควรปฏิบัติตามขั้นตอนในการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย และใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ หากเกิดการบาดเจ็บและได้รับการปฐมพยาบาลในระยะเวลาหนึ่งแล้วยังไม่ดีขึ้น ก็ควรส่งให้แพทย์ตรวจเพื่อประเมินและรักษาอาการบาดเจ็บต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth