ฟิลิปปินส์ประกาศโรคไข้เลือดออกระบาด เสียชีวิตกว่า 600 คน

ฟิลิปปินส์ประกาศโรคไข้เลือดออกระบาดไปทั่วประเทศ หลังจากในปีนี้มีผู้เสียชีวิตเพราะไข้เลือดออกแล้ว 622 คน

กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน มีผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่า 146,062 คน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 ถึงร้อยละ 98 และเฉพาะช่วงระหว่างวันที่ 14-20 กรกฎาคม เพียงสัปดาห์เดียว มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นถึง 10,502 คน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง ร้อยละ 71 โดยเขตวิซายาสตะวันตก เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดสูงสุด มีผู้ป่วยถึงกว่า 23,000 คน ส่วนที่เขตคาลาบาร์โซน คาบสมุทรซัมบวงกา และมินดาเนาตอนเหนือก็มีการระบาดรุนแรงเช่นกัน

วัคซีนไข้เลือดออกเป็นสิ่งผิดกฏหมายในฟิลิปปินส์ หลังจากมีเด็ก 14 คน จาก 800,000 คนเสียชีวิต หลังได้รับวัคซีนไข้เลือดออกในปี 2559 และ 2560 แต่จากการระบาดล่าสุด รัฐบาลอาจพิจารณาใช้วัคซีนอีกครั้งอย่างระมัดระวัง โดยจะให้วัคซีนแก่เด็กอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปเท่านั้น ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่า มาเลเซียและเวียดนาม สองประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก็มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเช่นกัน

ไข้เลือดออกเป็นโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะ ผู้ป่วยจะมีการอาการปวดตามข้อ คลื่นไส้อาเจียน และผื่นแดง โดยในรายที่อาการรุนแรงอาจมีภาวะหายใจลำบาก รวมถึงเลือดตกใน และอวัยวะภายใน.