อินเดียยกเลิกสถานภาพพิเศษแคชเมียร์

รัฐบาลกลางอินเดียเร่งออกคำสั่งประธานาธิบดีในวันนี้ ยกเลิกสถานภาพพิเศษของแคชเมียร์ เพื่อเพิ่มการควบคุมแคชเมียร์ในส่วนของอินเดีย และเตรียมเสนอร่างกฎหมายแบ่งดินแดนนี้ออกเป็นสองส่วน ปกครองโดยตรงโดยรัฐบาลกลาง

รัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีประกาศปิดล้อมเพื่อเข้มงวดความปลอดภัยในแคชเมียร์ตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้ หลังจากส่งทหารหลายพันนายไปประจำการตั้งแต่สัปดาห์ก่อน โดยอ้างเรื่องมีภัยก่อการร้าย นายอามิต ชาห์ รัฐมนตรีมหาดไทยแถลงต่อรัฐสภาว่า ประธานาธิบดีราม นาถ โกวินท์ ลงนามคำสั่งยกเลิกมาตรา 370 ในรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจปกครองตนเองพิเศษแก่รัฐชัมมูและกัศมีร์หรือจัมมูและแคชเมียร์ ทางเหนือสุดของประเทศ โดยให้มีผลในทันที

ด้านนางเมห์บูบา มุฟตี อดีตมุขมนตรีรัฐจัมมูและแคชเมียร์ทวีตว่า วันนี้เป็นวันที่มืดมนที่สุดของประชาธิปไตยอินเดีย การที่รัฐบาลกลางยกเลิกมาตรา 370 ตามอำเภอใจเป็นการกระทำผิดกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะจะทำให้อินเดียกลายเป็นกองกำลังยึดครองในรัฐนี้

รัฐจัมมูและแคชเมียร์มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ขณะที่ชาวอินเดียส่วนใหญ่เป็นฮินดู รัฐนี้กินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของดินแดนที่อินเดียมีข้อพิพาทกับปากีสถานตั้งแต่หลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ สองประเทศสู้รบกันเพราะดินแดนนี้ถึงสองครั้ง แคชเมียร์ในส่วนของปากีสถานกินพื้นที่หนึ่งในสามของดินแดน แบ่งออกเป็นเขตอาซัดกัศมีร์และเขตกิลกิต-บัลติสถาน ดินแดนที่เหลืออยู่ในความปกครองของจีน