อียิปต์วอนครอบครัวรายได้น้อยมีลูกสองคนก็พอ

รัฐบาลอียิปต์ออกโครงการณรงค์วางแผนครอบครัว ชักชวนครอบครัวที่มีรายได้น้อยให้มีลูกเพียงสองคน สวนทางกับธรรมเนียมชนบทที่นิยมมีลูกหลายคนโดยเฉพาะลูกชาย หวังให้เป็นหัวหน้าครอบครัวและสืบทอดนามสกุลบิดา

ปัจจุบันประชากรอียิปต์ใกล้แตะ 100 ล้านคนแล้ว ผู้ประสานงานโครงการเผยว่า โครงการนี้เป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก ประชากรอียิปต์เพิ่มขึ้นปีละ 2.6 ล้านคน ถือว่าสูงสำหรับประเทศที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้และการจ้างงานอย่างอียิปต์ ขณะที่โรงเรียนและโรงพยาบาลก็แออัด ประธานาธิบดีอับเดล ฟัตตาห์ อัลซิซีของอียิปต์เคยระบุว่า ภัยคุกคามใหญ่ที่สุดของประเทศคือการก่อการร้ายและจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความเป็นปึกแผ่นทางสังคมชี้ว่า จำเป็นต้องควบคุมการขยายตัวของประชากรเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึง

อียิปต์เคยดำเนินโครงการวางแผนครอบครัวเมื่อหลายทศวรรษก่อนโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐ ส่งผลให้อัตราเจริญพันธุ์ลดลงจาก 5.6 ต่อสตรีหนึ่งคนในปี 2519 เหลือ 3.0 ต่อสตรีหนึ่งคนในปี 2551 สัดส่วนการคุมกำเนิดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.8 เป็น 60.3 แต่เมื่อความช่วยเหลือจากสหรัฐลดน้อยลง โครงการก็ถูกละเลย ส่วนโครงการใหม่ที่รณรงค์ให้มีลูกเพียงสองคนนั้นใช้งบประมาณจากกระทรวงความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเป็นหลัก ที่เหลือได้รับการสนับสุนนจากสหประชาชาติ เป็นโครงการระยะสองปี มุ่งเน้นครอบครัวรายได้น้อยกว่า 1.1 ล้านครอบครัวที่มีลูกมากถึง 3 คน อาสาสมัครจะตระเวนให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการมีลูกให้น้อยลง เชิญมารดาเข้าฟังอบรมสัมมนา มีแพทย์คอยให้คำปรึกษา ตั้งเป้าลดอัตราเจริญพันธุ์จาก 3.5 ในปัจจุบันให้เหลือ 2.4 ภายในปี 2573