อุตรดิตถ์ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาเนื่องจากภัยแล้งในช่วงต้น นายอำเภอบุญมากกล่าวเมื่อวานนี้เมื่อเขานำเจ้าหน้าที่ไปยัง 10 หมู่บ้านในตำบลวังดินซึ่งมักประสบปัญหาภัยแล้ง ผู้อำนวยการป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดณัฐธวัชเกษจันทร์ สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนที่จะโอนน้ำจากแม่น้ำน่านในตำบลน่านด่านไปยังคลอง

ซึ่งน้ำจะถูกสูบลงในบ่อขนาดใหญ่สองแห่งที่มีความจุรวม 145,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อป้อนระบบน้ำประปา สิ่งนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่นี้มีน้ำเพียงพอสำหรับการบริโภคของประชาชนจนถึงเดือนพฤษภาคมเมื่อคาดว่าจะเริ่มฤดูฝน เจ้าหน้าที่จังหวัดยังใช้โอกาสนี้ให้เจ้าหน้าที่สำรวจเขตอุตรดิตถ์เก้าแห่งเพื่อตรวจสอบว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการชลประทานหรือไม่ นายวิรัตน์อุ่นอาสน์ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลวังดินกล่าวว่าสำนักงานของเขาจัดสรรเงิน 400,000 บาทเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับภารกิจสูบน้ำซึ่งน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการส่งรถบรรทุกไปส่งที่บ้าน