GPSC –SCBT ร่วมพัฒนาระบบมาตรฐานเงินสด

GPSC จับมือ SCBT พัฒนาระบบควบคุมการบริหารจัดการทางการเงิน เน้นขั้นตอนไม่ซับซ้อน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเงินสดในองค์กรรายแรกของไทย

นายเติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน ) หรือ GPSC เปิดเผยว่า GPSC ร่วมกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SCBT พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงินด้วยการสร้างฐานข้อมูลคู่ค้าผ่านระบบการจัดการเงินสดเพื่อชำระเงินด้วยบัญชีเสมือน (Virtual Accounts for Payments) ซึ่งGPSC เป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ใช้นวัตกรรมจัดการทางการเงินรูปแบบดังกล่าว ทำให้การจ่ายเงินไม่ซับซ้อนและรวดเร็วมากขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนและเสริมการควบคุมการบริหารเงินสดในองค์กร

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเงินสด ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนทางการเงินของธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้นสามารถรองรับการขยายตัวของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีมาตรการกำกับดูแลภายในองค์กรที่เหมาะสมอีกด้วย การจัดการฐานข้อมูลทางการเงินให้เป็น Virtual Accounts จะทำให้ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และสามารถปรับระบบให้ใช้กับบริษัทในกลุ่มในการควบคุมการจ่ายเงินได้อย่างดี องค์กรที่ใช้บัญชีเสมือนเพื่อการชำระเงินจะได้รับประโยชน์จากต้นทุนในการจัดการบัญชีที่ลดลง อันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานอีกด้วย ซึ่งนวัตกรรมใหม่นี้จะช่วยในการบริหารเงินสดหรือการถือเงินสดสำรองไว้สูงเกินความจำเป็น ประสิทธิภาพการบริหารเงินที่สูงขึ้นก็นำให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่การบริหารเงินสดแบบรวมศูนย์ได้โดยง่าย

“บริษัทฯ มีเป้าหมายชัดเจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งด้านการส่งมอบพลังงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้น ระบบดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ GPSC สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างการเติบโตของธุรกิจในอนาคต” นายเติมชัย กล่าว

ปัจจุบัน GPSC มีโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในและต่างประเทศ ซึ่งมีรายรับและรายจ่าย ที่เกี่ยวข้องกับเงินสกุลบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้การวางแผนการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนสำคัญในการขยายตัวธุรกิจ และเหมาะสมกับโครงสร้างของธุรกิจของ GPSC ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านการวางระบบนวัตกรรมพลังงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านนายพลากร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กล่าวว่า การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่ธนาคารฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก และยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยให้ GPSC บรรลุเป้าหมายขององค์กรผ่านการให้บริการด้วยนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเงินสด การได้รับไว้วางใจจาก GPSC ครั้งนี้นอกจากจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกับกลุ่ม ปตท.แล้วยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในการให้บริการด้านการบริหารเงินสดและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องที่จะตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เครือข่ายของธนาคารฯ กว่า 60 แห่งทั่วโลกยังเป็นจุดแข็งที่จะสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจของ GPSC ไปยังประเทศอื่น ๆ ได้อีกด้วย.-สำนักข่าวไทย